17 Νοεμβρίου 84, Χολαργός 15562 21 0777 5177Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Απεικονιστικές εξετάσεις

Με την υποστήριξη του πλέον σύγχρονου υλικοτεχνικoύ εξοπλισμού και τη συνεργασία με εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα, η ομάδα μας είναι αφιερωμένη στη  διάγνωση της αιτίας των προβλημάτων των μικρών μας φίλων που αποτελεί και τον ασφαλέστερο δρόμο για τη λύση τους

1. Πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης των ισχίων στα κουτάβια

Παρακάτω ο Ηρακλής (κουτάβι GoldenRetriever 4,5 μηνών 11,5 κιλά) και το πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης των ισχίων στα κουτάβια,  με όλες τις απαραίτητες στατικές και δυναμικές λήψεις και μετρήσεις. )

2. Πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης των ισχίων στα ενηλικα ζωα

Για τον ακτινολογικό έλεγχο της άρθρωσης των ισχίων στα ενήλικα ζώα αρκούν 2 συμμετρικές στατικές λήψεις.
Παρακάτω η ZUMBU, RhodesianRidgeback 18 μηνών 38,250 κιλά

3. Πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης του αγκώνα

Για τον ακτινολογικό έλεγχο της άρθρωσης του αγκώνα, ανεξάρτητα ηλικίας, ακολουθούμε το International Elbow protocol, όπως ορίστηκε στο Vancouver το 2001 από το International Elbow Working Group

πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης του αγκώνα