17 Νοεμβρίου 84, Χολαργός 15562 21 0777 5177Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Πρωτόκολλο ακτινολογικού ελέγχου της άρθρωσης του αγκώνα

Πρωτόκολλο ακτινολογικού ελέγχου της άρθρωσης του αγκώνα

Για τον ακτινολογικό έλεγχο της άρθρωσης του αγκώνα, ανεξάρτητα ηλικίας, ακολουθούμε το International Elbow protocol, όπως ορίστηκε στο Vancouver το 2001 από το International Elbow Working Group.

πρωτόκολλο ελέγχου της άρθρωσης του αγκώνα vancouver
ακτινολογικος ελέγχος της άρθρωσης του αγκώνα