17 Νοεμβρίου 84, Χολαργός 15562 21 0777 5177Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού

Πρωτόκολλο ακτινολογικού  ελέγχου της άρθρωσης των ισχίων στα κουτάβια

Πρωτόκολλο ακτινολογικού  ελέγχου της άρθρωσης των ισχίων στα κουτάβια

Για τον ακτινολογικό έλεγχο της άρθρωσης των ισχίων στα κουτάβια, χρειάζονται τόσο στατικές όσο και δυναμικές λήψεις και μετρήσεις.

Παρακάτω ο Ηρακλής κουτάβι GoldenRetriever 4,5 μηνών 11,5 κιλά.